Листа на блогови

Macedonian Documents

Macedonian Documents е блог на којшто има над 500 артикли со историски документи, артефакти, слики и четива поврзани со Македонија и Македонците.
Macedonian Documents is a blog by A.S. with over 500 articles for historical documents, artefacts, pictures and texts related to Macedonia and the people of Macedonia.
Линк кон блогот

No comments: