Листа на блогови

Prielep Online

Prielep Online е веблог чијашто основна тема на обработка се случувањата во и околу градот под Марковите Кули - Прилеп. Блогот постои од 2007 година и има над 300 артикли.
Редовно се обновува, а повеќето артикли во овој блог се превземени од други сајтови. Најчести теми те етикети се: настани, театар, култура, музика, спорт, се и сешто...
Блогот е изработен од Prilep

No comments: