Листа на блогови

Волан

Волан е блог на Александар Димитријевиќ. Има околу 2000 артикли и опфаќа теми од: дневна политика, социјала економија, интернет, фотографија, култура, археологија, цркви, филозофија, историја ... Содржината од истиот блог освен на блогерај ја објавува и на блогспот.

No comments: