Листа на блогови

Video Macedonia

Блог со колекција од интересни YouTube видео клипови поврзани со Македонија и листа со линкови на други видео сајтови - Blog with collection of interesting YouTube video clips related to Macedonia and link list of other video sites. Дополнето: Блогот во моментов не постои.
Video Macedonia ја промовира македонската историја, култура, уметност, спорт, литература... - Video Macedonia promotes macedonian history, culture, art, sports, literature...

1 comment:

Dawson Mc Carthy said...

Здраво
    Јас сум финансиер, јас сум подготвен да позајмувам заеми со каматната стапка
Од 3% и со во износ од 5.000 до 500.000.000 $ како што може да биде понудата, јас
Нуди кредити на сите категории на луѓе, фирми, компании, сите видови на
Бизнис организации, приватни лица и инвеститори во недвижнини,
Давам заеми по многу ниски стапки.
    Јас сум сертифициран, регистриран и законски заемодавач. Можете да ме контактирате
Денес, ако сте заинтересирани да го добиете овој кредит, контактирајте ме за повеќе
Информации за процесот на заем, процес како условите за заем и
Услови и како заемот ќе ви биде префрлен на вас. Ми треба твое
Итно одговор ако сте заинтересирани. Вие ме контактирате со ова
Email: dawsonmccarthyloanfirm@gmail.com
Благодарам.