Листа на блогови

Video Macedonia

Блог со колекција од интересни YouTube видео клипови поврзани со Македонија и листа со линкови на други видео сајтови - Blog with collection of interesting YouTube video clips related to Macedonia and link list of other video sites. Дополнето: Блогот во моментов не постои.
Video Macedonia ја промовира македонската историја, култура, уметност, спорт, литература... - Video Macedonia promotes macedonian history, culture, art, sports, literature...

No comments: