Листа на блогови

Развигор ;-)

Развигор ;-) е блог на Филип Стојановски и обработува најразновидни теми, меѓу кои стрип, анимација, тековни настани, историја, палеонтологија и интернет, со препораки или кудења на нешта што може да се прочитаат, изгледаат или ислушаат. Другото сè е сеир. Razvigor ;-) (in English) subtitled "Refreshing wind of spring, suitable for picknicks and parties" is a Filip Stojanovski's blog.

No comments: