Листа на блогови

аНТИблог

Клучни содржини на http://antipunkt.blogspot.com/ се политика, леви движења, демократија, либерализам, социјализам, анархизам, антикапитализам, критика на општеството, атеизам, цинизам, нихилизам, мир, ненасилство, литература, поезија, дадаизам, рок, метал, наука, новинарство, медиуми, активизам.
Авторот аНТИ ака Ивица Антески вели: „Објавувам секој ден. Си правам некоја агенда, кој ден што, ама не се држам цврсто до неа. Од време на време, правам паузи: не највавувам кога - ко ќе ми ќефне си земам одмор од блогирање“.

No comments: